bobrowniczy

Współczesny bobrowniczy, wzorem dawnych czasów, powinien zajmować się opieką nad tym chronionym gatunkiem. 
Bobrowniczy z jednej strony wie, gdzie i jakie bobry się znajdują, w jakim terenie i mógłby podejmować pewne działania zaradcze.
Powinien podejmować działania edukacyjne i techniczne.

Pilotażowy program powołania współczesnego społecznego bobrowniczego, ma na celu pokazanie realnej potrzeby, aby taki urząd przywrócić. Bobrowniczy będzie monitorował siedliska, będzie „ambasadorem” bobrów. Będzie wyedukowaną osobą, która będzie mogła merytorycznie przedstawić zalety siedlisk bobrowych i służyć pomocą, jeśli zajdzie potrzeba, aby rozwiązać konflikt na linii człowiek – bóbr.                

Doceniasz prace jaką wykonują dla Nas bobry? Jesteś empatyczny i rozumiesz potrzebę ochrony siedlisk bobrowych, oraz ochrony bobra europejskiego? Kliknij w poniższy link.
bóbr
Rozumiesz problem zmian klimatycznych i chcesz zadbać o wodę? Masz dość siedzenia przed ekranem i chciałbyś zrobić coś więcej? Kliknij w poniższy link.

river
Chcesz pogłębiać swoją wiedzę na temat bobrów i bioróżnorodności siedlisk bobrowych? Chcesz współpracować z fajnym zespołem świadomych ludzi? Kliknij w poniższy link.
book

ZOSTAŃ BOBROWNICZYM

bóbr budowniczy i inżynier

Bóbr budowniczy i inżynier. Andrzej Czech.

Bóbr jest jednym z niewielu gatunków zwierząt, które – obok człowieka – potrafią przystosowywać środowisko do własnych potrzeb. W warunkach postępującego przekształcania środowiska przyrodniczego często dochodzi do konfliktów na linii bóbr – człowiek. Jednak o ile działalność człowieka bardzo rzadko jest korzystna dla przyrody, o tyle działalność bobrów może przywracać właściwe stosunki wodne, utrzymywać i zwiększać różnorodność biologiczną, ograniczać erozję, zwiększać tempo samooczyszczania się wód, itp. Miejsca zamieszkałe przez bobry są atrakcyjne dla człowieka pod względem estetycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym. Złotym środkiem byłoby zatem pokojowe współżycie obok siebie człowieka i bobra. Ale czy jest to możliwe?

KRAJOWY PLAN OCHRONY GATUNKU

Krajowy plan ochrony gatunku. Andrzej Czech.

Potrzeba opracowania planu zarządzania bobrem w Polsce wynika z dwóch głównych przesłanek: - spełnienia wymogów Dyrektywy Siedliskowej, nakładających na państwa członkowskie Unii Europejskiej konieczność przygotowania planów zarządzania dla gatunków chronionych - konieczności opracowania sposobów postępowania z bobrami w różnych warunkach. Jest to o tyle istotne, że bobry mogą powodować dotkliwe straty gospodarcze, czemu należy zapobiegać lub je zmniejszać, ale również wywierają duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Ponadto w siedliskach bobrów często występują chronione i rzadkie gatunki zwierząt i roślin, jak również ekosystemy chronione polskim prawem, konwencjami międzynarodowymi i Unii Europejskiej.