bóbr

Historia bobrowniczych sięga zamierzchłych czasów. Bolesław Chrobry wydał pierwsze prawo w Państwie Polskim ustanawiając urząd bobrowniczego, do którego należała opieka nad bobrami. W dzisiejszych czasach urząd ten już nie występuje. W 1928 roku liczebność populacji bobra w Polsce oszacowano na 235 sztuk. Po II wojnie światowej zaczęto prowadzić prace nad zwiększeniem liczebności tego gatunku w Polsce.
Obecnie bobry zajmując nowe tereny wyszły poza obręb lasu, zasiedlając rzeki  w pobliżu ludzkich osiedli, terenów rolniczych, stawów hodowlanych. Pojawiają się również konflikty na linii człowiek – bóbr. Zwierzęta te są płoszone, rozbierane są ich tamy, niszczone całe siedliska a nawet zabijane. Współczesny bobrowniczy, wzorem dawnych czasów, powinien zajmować się więc opieką nad tym chronionym gatunkiem. Bobrowniczy z jednej strony wie, gdzie i jakie bobry się znajdują, w jakim terenie i mógłby podejmować pewne działania zaradcze.
Więcej dowiesz się na zostanbobrowniczym.